Før oppstart

Vi inviterer barn og foresatte til tre besøksdager i barnehagen i løpet av våren. Det gjør vi for å skape trygghet og tilknytning mellom barnehage og hjem på et tidlig stadium. Vi ønsker at barn og foresatte skal få se og bli litt kjent med avdelingen, nye foreldre, øvrige barn og personal før barnet starter i barnehagen vår.

Under oppstart

I Sætreskogen barnehage har vi en foreldreaktiv tilvenning. Det innebærer at foreldrene deltar aktivt de første dagene under oppstarten og har hovedansvaret for stell, måltider, lek og andre praktiske oppgaver. På denne måten kan barnet oppleve at barnehagen er et trygt sted å være, og vil etter hvert være åpen for nye relasjoner. Hvert barn vil ha en egen tilknytningsperson som gradvis vil nærme seg barnet. Det er individuelt for hvert enkelt barn hvor lang tid tilvenningen tar, dette tilpasses ut ifra barnets behov og reaksjoner. I denne perioden kan det være nyttig med noe barnet er opptatt av eks smokk, bamse, koseklut etc.

Det er viktig at foresatte og personalet har god kommunikasjon og tillit til hverandre, slik at de sammen kan finne gode løsninger for barnet i tilvenningsperioden. Personalet har god erfaring når det gjelder dette, så ikke vær redd for å spørre om råd. 

Ansatte og foresatte som støtte

Vi vil gjøre vårt beste for å presentere oss selv for nye foresatte og barn. I garderobene har vi bilde og navn på de som jobber her. Vi ber også foresatte til de ”gamle” barna om å ta kontakt med nye foresatte og barn. De kjenner barnehagen godt og kan være en god støtte og hjelp for de som er nye. Vi vet at barn setter pris på at foresatte kjenner venners foresatte, og at de har god kontakt med personalet i barnehagen. Dette knytter barnets kontaktnett sammen, og gir barna god mulighet for vennskap og omsorg.

Barnegrupper og bemanning

Vi har en utvidet småbarnsavdeling med to pedagoger og to fagarbeidere/assistenter. Denne kalles 14 - 4 avdeling, etter antallet små og store. Vi har tre avdelinger med barn 2,5 - 5 år. På disse avdelingene har vi en pedagogisk leder og to fagarbeidere/assistenter. Antallet barn varierer, men det er opp til 18 stk. Vi ønsker at barna bytter avdeling kun en gang. Hvis det er en fordel for barna, kan det være aktuelt å bytte flere ganger. Grunnen kan f.eks. være lekekamerater på samme alder og splitting av store kull. Vi har alltid samtale med foreldrene om dette på forhånd.