Vårt ønske er å ha en åpen kommunikasjon hvor foreldrene opplever å bli møtt med respekt og kunne gi utrykk for sine meninger. Den viktigste samarbeidsformen er den daglige kontakten med foreldre når de følger og henter barna i barnehagen. I bringe- og hentetiden utveksler vi informasjon og gir hverandre beskjeder.  Vi legger vekt på å gi positive tilbakemeldinger når barna er tilstede. Vi vil gjerne få vite om forandringer i hjemmet som kan ha betydning for hvordan vi følger opp barnet. På samme måte gir vi beskjed hvis det har skjedd ting i barnehagen som kan påvirke barnet.

Foreldresamtaler

I Nordåsveien barnehage tilbyr vi en foreldresamtale på høsten og en samtale på våren hvor vi har kartlagt barna med skjemaet ”Alle med” som et utgangspunkt for samtalen. Pedagogisk leder forteller foreldrene om hvor barnet er utviklingsmessig og om barnets trivsel. I foreldresamtalen kan foreldre fortelle om hvordan barnet har det hjemme, si sin mening om barnehagen og be om veiledning. Foreldrene kan be om en ekstra samtale ved behov.

Informasjonskanaler

Den viktigste informasjonen utveksler vi når dere følger og henter barna. I tillegg har hver avdeling en informasjonstavle og en billedramme som forteller om hverdagen i barnehagen. Vi bruker e-mail til å sende informasjon om månedens planer. Planene inneholder kommende aktiviteter, evaluering av foregående måned, samt generell informasjon.

Arrangementer

I løpet av året har barnehagen flere arrangementer hvor vi inviterer foreldrene. Målet med arrangementene er at foreldrene skal bli kjent med barnehagens innhold og at barna skal få dele noe av det som skjer i barnehagen med foreldrene. Foreldre foresatte inviteres til:

  • Foreldremøte i september hvor planer legges fram og foreldre kan si sin mening
  • Basar til inntekt for SOS-barnebyer - førskolebarna
  • Juleverksted for foreldrene hvor vi pynter avdelingene til advent
  • Påskefrokost
  • Dugnad en ettermiddag i mai
  • Sommerfest