De eldste barna i barnehagen er fordelt på to avdelinger. En gang i uken er disse barna sammen på tvers i en gruppe som kaller seg Regnbuebarna.

Regnbuebarna

Vi lager en egen plan for regnbuegruppa som gis ut til foreldrene med skolestartere. I tillegg har Oppegård kommune utarbeidet en egen tidsplan for samarbeid mellom barnehage og skole i kommunen. To ganger på våren er skolestarterne i distriktet sammen i ulike aktiviteter der de også får besøke skolen de skal starte på. I samarbeid med foreldre fyller barnehagen ut et informasjonsskjema som sendes skolen våren før barnet starter på skolen.

Skolekrets

Barna i Mellomåsen barnehage sogner til Vassbonn skole.