Årsplan

Her finner du barnehagens årsplan for 2018.

Månedsskriv

Hver måned får foreldre/ foresatte et månedsskriv på e-post. Dette inneholder en evaluering av forrige måned, avdelingens planer for neste måned og annen viktig informasjon. Månedsskrivet lages av personalet på avdelingene ut fra årsplan, årstid og barnegruppens ønsker, sammensetning og behov.

Satsingsområder

Grønt Flagg 

Satsningsområde for Grønt flagg er uteliv med nysgjerrighet og aktivitet

Grønt flagg er en miljøsertifisering som er rettet mot barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Sertifiseringen gjeler for ett år av gangen, noe som skal sikre kontinuitet i arbeidet. Flagget er et internasjonalt symbol og er et synlig bevis på at barnehager gjennomfører miljøprosjekter. 

Vi ønsker å skape aktiviteter sammen med barna hvor de får lov til å prøve forskjellige aktiviteter, og få erfaringer som kan føre til mestring og glede. Aktivitetene som legges opp til må være tilpasset barnets alder og være til bruk ute og inne.

Barnehagen vil arrangere aktivitetsdager med spesielt fokus på balanse og bevegelse, vi vil også ha fokus på mat – og hva som er godt for kroppen. Vi setter poteter og dyrker grønsaker – som høstes og spises i barnehagen.

Solsikkebarnehage

Kolbotn barnehage er en Solsikke barnehage. Det betyr at vi støtter SOS- barnebyer. Spesielt i oktober jobber vi med dette tema, og da er det SOLSIKKELOVEN som er i fokus:

Barn kan bruke sine evner der de er og hvor de bor til å hjelpe andre barn på denne jord.