Målsetting med overgangen er: ”Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang til første klasse og evt. Skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole skal være nedfelt i barnehagens årsplan” (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 53). Samarbeid med skoler før skolestart er nedfelt skriftlig. I samtykke med foreldre overføres opplysninger til skolen i april via et skjema som barnehagen fyller ut. Det er foreldresamtaler i mars hvor dette gjennomgås med foreldre til skolestartere.

Skoleforberedende aktiviteter

Alle gleder seg til å bli eldst. Siste året i barnehagen får man være med på litt flere spesielle aktiviteter enn tidligere år. I grupper på tvers varieres innholdet, men de har fokus på skoleforberedende aktiviteter.

Skoletreff

På våren arrangerer barnehagene treff for barn som skal begynne på samme skole kommende høst.