Det er viktig at barnets møte med barnehagen er god. Vi er derfor opptatt av fleksibilitet i oppstarten. Tilvenningen tilpasses barnet i god dialog med foreldrene.

Viktige områder

Vi har valgt fem hovedområder for å lykkes med tilvenningsperioden i barnehagen:

  1. Vi skal være fleksible og ha god tid i denne perioden
  2. Det er viktig å være tydelige voksne
  3. Skape ro og ha gode rutiner
  4. Ha god dialog og ta foreldrene med på planlegging av de neste dagene
  5. Alle skal bli sett og være i fokus

Vi legger vekt på at barnet skal bli kjent med alle de voksne på avdelingen, men hvert barn vil få sin tilknytningsperson som er ment å være en ekstra støtte i den første tiden.