De eldste barna i barnehagen går på Rød avdeling. Vi har et eget opplegg for de i løpet av året. I tillegg har Oppegård kommune utarbeidet en egen tidsplan for samarbeid mellom barnehage og skole i kommunen.

To ganger på våren er skolestarterne i distriktet sammen i ulike aktiviteter der de også får besøke skolen de skal starte på. I samarbeid med foreldre fyller barnehagen ut et informasjonsskjema som sendes skolen våren før barnet starter på skolen.

Skolekrets

Barna i Greverudlia  barnehage sogner til Greverud skole.