Barnehageåret starter 1. august. Barn som bytter barnehage eller avdeling, har plass på nytt sted fra denne datoen. Barnegruppene fylles fortrinnsvis opp i løpet av august.

Tilvenning og tilknytningsperson

Tilvenningsperioden skal hjelpe barna å få en god start i barnehagen. Vi beregner alltid tre dager til tilvenning for helt nye barn. En av foreldrene/foresatte må være med disse dagene. Tilknytningsperson betyr at hvert enkelt barn har en voksen med spesielt  ansvar for å gi barnet omsorg og positiv voksenoppmerksomhet i løpet av dagen.

Har dere mulighet til å gi barnet litt kortere dager i begynnelse av oppstartsperioden er det veldig godt for barnet. Det er mye nye inntrykk og mennesker å bli kjent med.