Årsplan

Her finner du barnehagens årsplan for 2018.

Aktivitetskalender

Her finner du barnehagens aktivitetskalender for 2018.

Månedsplan og månedsbrev

Hver måned får foreldrene en månedsplan og et månedsbrev tilsendt pr e-post. Brevet inneholder en oppsummering av måneden som gikk på avdelingen og fløyen, samt kort informasjon fra de ulike gruppene. Månedsplanen inneholder aktiviteter som er planlagt for kommende måned i forhold til årsplanen.

Månedsplanen er også slått opp på avdelingen.

Miljøhandlingsplan

Her finner du barnehagens miljøhandlingsplan for 2018

Grønt flagg

Gimleveien barnehage ble sertifisert som Grønt flagg barnehage i 2009. Overordnet mål for vårt miljøarbeid er: ”Barn og voksne skal bli glad i naturen, utvikle miljøbevissthet og være gode forbilder”. Vi tar for oss et nytt tema hvert år. Hittil har vi hatt ”Avfall, sortering og gjenvinning”, ”Vann”, ”Sunt kosthold i sunn kropp”, ”Helse, Miljø og Sikkerhet”, ”Gjenbruk gir mindre forbruk” og ”Gjest i naturen”.

Grønt flagg rapport 2017
Grønt flagg handlingsplan 2017
Grønt flagg rapport 2016