Informasjonshefte

Bråten barnehage har et eget informasjonshefte der du kan bli kjent med barnehagen. Her finner du informasjonsheftet til barnehagen.

Årsplan

Her finner du årsplan for 2018.

Aktivitetskalender

Her finner du aktivitetskalender for 2018.

Månedsbrev

Hver måned får foreldre/foresatte et månedsskriv på e-post. Dette inneholder en evaluering av forrige måned, avdelingens planer for neste måned og annen viktig informasjon. Månedsskrivet lages av pedagogiske ledere på avdelingene ut fra årsplan, årstid og barnegruppens ønsker, sammensetning og behov.