Et godt foreldresamarbeid vil være et godt grunnlag for gode hverdager for barn og voksne.

Samarbeid om felles mål

Vi skal samarbeide om et felles mål, og det skal være for barnets beste.  Foreldre er «eksperter» på sine barn, og vi ønsker å være imøtekommende på informasjon og kunnskap fra dere på en åpen og respektfull måte. Vi ønsker å opprettholde informasjonsdelingen om barnets deres, og dele deres gode opplevelser i løpet av dagen ved levering og henting.

Vi har foreldresamtaler både høst og vår, og ellers ved behov. Skulle det være noe dere lurer på eller ønsker en samtale om, er det bare å ta kontakt med oss.