Årsplan

Her finner du barnehagens årsplan for 2018.

Månedsbrev

Hver måned får foreldre/ foresatte et månedsskriv på e-post. Dette inneholder evaluering av forrige måned, planer for neste måned og annen viktig informasjon.

Fokusområder

Sosial kompetanse

Barnehagen er en viktig arena for barnas sosiale utvikling, læring og etablering av vennskap. Vi ønsker at hvert enkelt barn skal bli trygge, selvstendige individer med et positivt selvbilde og respekt, medfølelse og innlevelse i andre. De voksne i barnehagen er viktige rollemodeller. Vi vil jobbe for å skape et godt og inkluderende miljø hvor hvert enkelt barns uttrykk blir tatt på alvor. Vi vil vise raushet og omtanke og hjelpe og oppmuntre barna til positive samhandlingsmønstre.

Kommunikasjon, språk og tekst

Vi har valgt å ha fokus på fagområdet kommunikasjon. språk og tekst.

Grønt flagg

Augestad barnehage er en Grønt Flagg-barnehage. Dette er en miljøsertifisering for små og store bedrifter. Vi ble sertifisert i desember 2006.
Desember hvert år skrives en rapport og vi søker om resertifisering.

I 2016 er temaet hygiene. Vi ønsker å fokusere på bakterier og rene hender.

Solsikkebarnehage

Barnehager som støtter SOS-barnebyer enten ved fadderskap eller en aksjon som kalles en Solsikkebarnehage. Augestad barnehage har en «fadderlandsby» i Bolivia, som vi støtter med bidrag to ganger i året.