Om barnehagen

Trolldalen barnehage består av avdeling Vassbonn og avdeling Trollåsen. Avdeling Vassbonn består av tre baser. To baser har barn i alderen 3 - 5 år, og en base har barn i alderen 0 - 3 år. Vi har en personalgruppe med lang erfaring og legger vekt på personalets ressurser og godt samarbeidsklima med mye humor. Vi har pedagoger i alle lederstillinger.

Barnehagen har en fast turdag i uka, der vi blir kjent med nærmiljøet. Turen går ofte til Toneskogen, hvor vi har bålplass og god leirplass.

Fokusområder

Vi vektlegger spesielt språklig- og sosial kompetanse. Gjennom dette arbeidet ønsker vi at alle barn skal få et nødvendig grunnlag for å kunne lykkes i kommunikasjon og samvær med mennesker de møter. For å oppnå dette målet har barna behov for å bli sett og hørt på sitt nivå. Vi bestreber oss derfor på å bruke en anerkjennende kommunikasjonsform.

I 2006 ble vi sertifisert som Grønt flagg, en miljøsertifisering for barnehager og skoler. Vi lærer barna om kildesortering, sparing av strøm og vann og arrangerer Rusken-aksjon.

Barnehagens visjon

”Mye å lære, godt å være”.

Vi ønsker at Trolldalen barnehage, avd. Vassbonn, skal være et sted det er godt og trygt å være. Samtidig legger vi til rette for at barnehagen skal være en god arena for læring og utvikling.