Barnehagens visjon

Trygghet, omsorg, undring og glede, Ingierkollen det rause redet.

Sosial kompetanse, lek og vennskap er grunnpilarer i vårt arbeid med barna. Vi har som mål å skape et trygt miljø for barn, foreldre og ansatte. Å styrke barnas evne til empati og øke deres sosiale kompetanse er viktig for at de skal oppleve et godt samspill og en god lek i barnehagen. Vi ser på leken som den viktigste aktiviteten i barnehagen og anerkjenner dens egenverdi. Ulikheter og ulike kulturer gir et sammensatt mangfold i barnehagen.

Satsningsområder i 2017

Vennskap

Vennskap er viktig for barn i alle aldre. Vårt mål er å hjelpe barna med å bygge relasjoner til hverandre. Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat det han eller hun er. Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap, som igjen bidrar til positiv selvfølelse.

Brukerperspektiv

I vår barnehage er vi opptatte av at barn og foreldre skal være trygge og trives. Vi starter tilvenningen allerede på våren, med besøksdager for nye barn og foreldre som har fått barnehageplass hos oss fra høsten. En dag i uka til et gitt klokkeslett er det mulig å komme og være sammen med oss og på den måten bli godt kjent med barnehagen før selve oppstarten.

Vi er opptatt av at brukerne våre skal være tilfredse og fornøyde med tilbudet og har fokus på innhold og kvalitet. En gang annenhver måned ber vi om direkte tilbakemeldinger med en liten miniundersøkelse i forbindelse med månedsbrevene.