Sykkelturer

Oppegård kommune har et eget sykkelkart, som hjelper deg til å finne nye og gode sykkelruter i kommuen vår. Noen ruter er asfaltert, mens andre har deler av strekningen på grus- og turveier. Kommunen arrangerer av og til sykkelturer som alle kan være med på. Turene starter 30. mai 2018.

Her kan du lese mer om sykkelturene.

Stolpejakt - på sykkel

I 2018 startet en egen stolpejakt - på sykkel. Seksti stolper er plassert fra Hauketo i nord til Holstad i sør og fra Bunnefjorden i vest til Sandbakken i øst.

Her kan du lese mer om Stolpejakt - på sykkel.  

Vintersykling

Tre år på rad har vi hatt vintersyklingskampanje. Hundre syklister har deltatt og gitt oss tilbakemelding på hvordan det var å sykle til og fra jobben om vinteren.

Les om vintersykling 2018/19

Oppegård som sykkelkommune

Kommunen har inngått en intensjonsavtale med Statens Vegvesen om å utvikle Oppegård kommune til sykkelkommune. Prosjektet skal føre til at flere bruker sykkel i stedet for bil, økt trafikksikkerhet for syklister, bedre helse og bedre miljø. Det skal også bli raskere å komme fram for de som sykler. Kommunestyret vedtok intensjonsavtalen 1. april 2009. Det første året ble det laget en sykkelstrategi. Nå er er vi over i en fase, der vi gjennomfører prioriterte tiltak.

Mobil sykkelbane

Oppegård kommune har fått midler til sykkelopplæring fra Akershus trafikksikkerhetsutvalg. Kommunen har kjøpt en mobil sykkelbane, som Hamar Naturskole og Trygg Trafikk har utviklet spesielt for sykkelopplæring. Banen består av ca. 14 enkeltelementer, som kan settes sammen til forskjellige løyper for ferdighetstrening. Alt utstyret ligger klart i en lukket kassehenger og du må beregne ca. en halv time for å sette det opp. Sykkelbanen egner seg spesielt godt til aktivitetsdager eller sykkelprøven, men kan også brukes i skole og SFO-tid. Dere kan låne hengeren inntil en uke. Kontakt Anna Lina Toverud en ukes tid i forveien hvis du ønsker å booke hengeren og avtale levering. 

Mer informasjon

Har du spørsmål om sykkelprosjektet, kan du ringe anna Lina Toverud, tlf. 66 81 93 77 eller sende e-post til Anna Lina Toverud.

Aktuell informasjon 

Sykkelstrategi
Nasjonal sykkelstrategi 
Regionalt sykkelveinett
Kart over sykkelturer
Follo Sykkelklubb
Kolbotn sykkelklubb
Sykkelby
Sykkeltur i marka
Syklistenes Landsforening
Trygg Trafikk
Turkart Akershus
European Cyclists' Federation