Fortell oss om situasjoner der kommunen stjeler din tid. Eksempler på dette kan være problemer med å finne informasjon på nettsidene våre, fylle ut søknadsskjemaer eller å få tak i rett person. Andre eksempler kan være at kommunen bruker for lang tid på å behandle henvendelser eller at vi rett og slett har for byråkratiske ordninger.

Vi tar med oss dine innspill og ideer videre i utviklingen av Oppegård kommune og i arbeidet med å bygge Nordre Follo kommune. Noen tidstyver trenger vi hjelp for å løse fra andre offentlige instanser.

Send oss informasjon om tidstyver

Send om informasjon om hvilket tjenesteområde det gjelder, en beskrivelse av tidstyven, hvorfor det er en tidstyv, hvilke konsekvenser tyven har og hvordan vi kan fjerne tidstyven. Vi vil også at du oppgir navn, e-post og telefonnummer.

Send informasjonen til Fang en tidstyv.