Besøksadresse: Kolbotnvn 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
Telefaks: 66 81 89 89
Organisasjonsnummer: 944 384 081

Brev og e-post

For å sikre korrekt journalføring, må du sende brev til kommunens offisielle adresse, Oppegård kommune, postboks 510, 1411 Kolbotn, eller e-post til vårt felles e-postmottak.

Merk: Hvis du sender oss en elektronisk forsendelse (for eksempel via SvarUt eller Altinn), bruk alltid organisasjonsnummer 944 384 081.

Kontakt oss hvis du lurer på noe!

Resepsjonen i rådhuset er åpen kl. 08.00–15.30. Du kan også kontakte oss på telefon 66 81 90 90 eller på e-post

Postlister

Offentlig journal (postliste) benyttes til å informere offentligheten om dokumenter kommunen mottar og sender ut.Offentlighetslovens hovedregel er at forvaltningens saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med paragrafhenvisning til offentlighetsloven.

Her er postlistene.

Dokumenter som er eldre enn 3 måneder fjernes fra postlisten, men du kan få en oversikt tilsendt ved å henvende deg på e-post til Oppegård kommune.

Saksdokumenter fra politiske møter finner du i Møtekalender og sakspapirer

Virksomheter og seksjoner

Du kan kontakte virksomheter og seksjoner på telefon og e-post. Nedenfor ser du en oversikt over disse. Lederne kontaktes via oppført telefon og e-post til virksomheten/seksjonen.

Kontakt kommunale barnehager
Kontakt private barnehager
Kontakt skolene
Kontakt øvrige virksomheter og seksjoner

Kontakt nettredaktør

Fakturaer

Fakturaer sendes til Oppegård kommunes fakturamottak. Se mer informasjon fra linker i menyen. 

Kontonummer

Uten KID: 1614.48.20170
Med KID: 1614.09.80025