Ordfører i Oppegård er Thomas Sjøvold (H), varaordfører er Kjell G. Pettersen (H). Les mer om ordføreren på Ordførerens side.

Formannskapskontoret

Dette kontoret er sekretariat for ordføreren, formannskapet, kommunestyret og politiske råd og utvalg.
Spørsmål om politiske møter, saker og vedtak kan stilles til formannskapskontoret ved:

  • Saksbehandler Kari Raknes, tlf. 66 81 92 22
  • Formannskapssekretær Kristin Holler, tlf. 66 81 89 61

E-post: Formannskapskontoret

Vi minner om at det som sendes via e-post her er offentlig, på samme måte som brev til ordføreren. For e-postadresser til andre politikere, se Formannskapet via link til venstre.

Organisering

Oversikt over politisk styring av Oppegård kommune kan du se på organisasjonskartet.

Gruppeledere 2015–2019:

Kjell G. Pettersen, H   
Merete Bellingmo, Ap 
Ida Lindtveit Røse, Krf    
Inger Johanne Bjørnstad, V  
Jens Nordahl, MDG  
Synnøve Kronen Snyen, SV 
Geir Aage Amundsen, uavhengig

Partienes nettsider:

Oppegård Arbeiderparti 
Oppegård Fremskrittsparti   
Oppegård Høyre  
Oppegård KrF  
Oppegård MDG
Oppegård Rødt
Oppegård Senterparti  
Oppegård SV
Oppegård Venstre