Aktuelt

Kommunen har solgt Tyrigrava

Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA) og Norsk Veteranvogn Klubb (NVK) tar over eiendommen 2. mai. Kontrakten ble signert onsdag 22. mars.

Les mer

Vi markerer Nordens dag

I dag vaier flaggene til våre vennskapskommuner på rådhuset. Vi markerer Nordens dag og feirer samtidig "Nordens grunnlov"

Les mer

Vil du hjelpe funksjonshemmede?

Det er flere gutter eller menn med ulike hjelpebehov som trenger bistand for å få en aktiv og meningsfull fritid. Kan du tenke deg å bli støttekontakt?

Les mer

Hjelp mot søvnvansker

Friskliv Oppegård skal holde kurs i søvnbehandling. Kurset skal gi kunnskap om søvn og gode søvnrutiner og hvilke positive virkninger endrede søvnrutiner kan gi.

Les mer

Samfunnskunnskapskurs på 18 språk

Alle voksne nyankomne innvandrere og flyktninger over 16 år må gjennomføre et 50 timers samfunnskunnskapskurs. Kurset er en del av den obligatoriske opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. - Jeg får masse kunnskap om det å leve i Norge, forteller Asad.

Les mer

Åpent plankontor om Skiveien 14. mars

Oppegård kommune og Statens vegvesen inviterer til «åpent plankontor» i forbindelse med offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for fylkesvei 152 Skiveien fra Stenfelt til Greverud.

Les mer

Sosiale medier