Hva kan gjøres uten å søke kommunen?

  • Installering av ildsted – hvis arbeidet kontrolleres av kvalifisert kontrollør
  • Reparasjon og reinstallering av ildsted

OBS! Oppføring og reparasjon av pipe er søknadspliktig.

Hva er et ildsted?

Et ildsted er en ovn, peis eller peisovn for lokal oppvarming.

Hvem er en kvalifisert kontrollør?

Kvalifisert kontrollør må ha særlige kunnskaper om ildstedsmontasje. Foretak som oppfyller krav til kvalifikasjoner for montering av ildsted etter godkjenningsforskriften kan fungere som kvalifisert kontrollør. I tillegg er brann- og feiervesenet kvalifiserte. Du kan kontakte lokale håndverkere, konsulenter, ildstedsforhandlere eller brann- og feiervesenet for mer informasjon.

Krav til ildsted angående forurensing

Teknisk forskrift (TEK) § 9-21 stiller strenge krav til alle lukkede ildsteder som monteres. Det er kun lov til å montere såkalte "rentbrennende" ildsteder. Unntak er kakkelovner, kleberstensovner og ovner som omplasseres innenfor samme bruksenhet. I tillegg kommer bevaringsverdige lukkede ildsteder for vedfyring produsert før 1940.

Brann- og feiervesenets rolle 

Kontroll i forbindelse med montering av ildsted skal forestås av kvalifisert kontrollør, som du engasjerer. Follo Brannvesen har ikke plikt til å kontrollere montering av ildsteder. De kan imidlertid føre tilsyn med at monteringen er utført og kontrollert på en tilfredsstillende måte.

Rapportering om montering

Når ildstedet er montert, reparert eller omplassert, skal dette rapporteres til Follo Brannvesen. Innrapporteringen skal gjøres på eget skjema og er viktig med hensyn til feiing og tilsyn. Her ser du Innrapporteringsskjema. Du kan også kontakte Follo Brannvesen.

Kontakt oss

Oppegård kommune

Bygg og kart
Postboks 510
1411 Kolbotn
Tlf.: 66 81 90 90

Follo brannvesen IKS

Teglev. 18b
1400 Ski
Tlf.: 64 85 10 00