I prøver tatt 14. juni var microcystinkonsentrasjonen 2.6 µg/l. Internasjonale grenseverdier for badevann ligger på 10 µg/l, mens grensen for drikkevann er 1 µg/l.

Verdien ligger godt under grensen for badevann, men hunder bør ikke bade i vannet (vi gjør oppmerksom på at det ikke er lagt til rette for bading i Kolbotnvannet).

Vi følger utviklingen og vil ta flere prøver utover sommeren.

Mer informasjon

Kontakt virksomhet UTE på tlf. 66 81 90 90 eller på e-post: UTE