Oppegård kommunestyre vedtok 18. desember 2018 to mindre endringer av reguleringsplan for Idrettspark Østre Greverud, planident 0217-R 2007005. Endringene gjelder plankart.

Reguleringsendringen nr. 1 gjelder en mindre justering av regulert areal fra boligformål til offentlig trafikkformål i krysset Kongeveien/Rolf Presthus vei.

Reguleringsendringen nr. 2 går ut på å fjerne sikringssone rundt automatisk fredet vei/hulvei i felt B1.

Dokumenter i saken

Samlet saksfremstilling  
Oversiktsbilde  
Gjeldende plan og endring 

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Kristine Klavina på telefon: 66 81 91 21 eller e-post: Kristine Klavina.

Du har rett til å klage

Merk klagen med saksnummer 16/2375. Send klagen til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til Oppegård kommune.

Hvis du ønsker å klage på vedtaket er fristen 7. februar 2019.