Å ta idrettsmerke betyr å gjennomføre ulike idrettsøvelser og prøve om en klarer kravene. Kravene er tilpasset ulike aldersgrupper og forhåpentligvis er de satt såpass høyt at de fleste må trene litt for å klare dem.

For at elevene skal kunne motta idrettsmerket er det visse kriterier som må oppfylles. Første punkt på veien til å ta idrettsmerke er å delta i kroppsøvingstimene, eller eventuelt ha gyldig grunn til fravær (melding fra foresatte regnes som gyldig fravær). Det å stille med gymtøy til timene er også en forutsetning for å ta idrettsmerket.

Klikk på linken for lese mer om kravene i Idrettsmerket.