Nordens dag arrangeres 23. mars hvert år som en markering av inngåelsen av Helsingforsavtalen i 1962. Denne avtalen regulerer det offisielle nordiske samarbeidet og kalles «Nordens grunnlov». Norden består av Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island samt Færøyene, Grønland og Åland.

Du kan lese mer om Norden på nettsidene til Nordisk råd.