- Ingen er redd for å snakke om et brukket ben, vondt i ryggen eller migrene, men å sette ord på vanskelige situasjoner og ubehagelige følelser er mer krevende, sier psykologen ved Psykisk helsetjeneste i Oppegård kommune.

Hvordan møte livets utfordringer? Kan helt ordinære følelser bli plagsomme?
- Dette er spørsmål vi tar opp når vi forteller om psykisk helse i barnehagene og på barne- og ungdomsskolene, forteller psykolog Nina Stenvik Granly. Hun kommer rett fra en av skolene i kommunen hvor dette tema har vært på timeplanen. Tilbakemeldingene er positive og elevene er ikke redd for å snakke om følelser.

Psykologisk førstehjelpsskrin

Hvorfor vektlegger helsetjenesten dette temaet allerede i barnehagen?
- Barn har masse tanker i hodet og det er viktig å ikke overse dem, forteller Granly. Det er lurt å lære seg å mestre og takle vanskelige situasjoner samt ubehagelige følelser. Normalt er det foreldrene som er barnets viktigste hjelper og lærer, men ansatte i barnehagene skal også skape trygghet og forståelse for alle barnets følelser, også de vanskelige. Gjennom at de voksne forstår og setter ord på følelser, får barna en større forståelse for seg selv. 

Røde og grønne tanker

Dette er utgangspunktet for et førstehjelpsskrin vi har med oss, forteller Granly. Skrinet inneholder to figurer, en rød bamse og en grønn bamse og en blokk «hjelpehender» for utfylling.

Begrepene grønne og røde tanker brukes i førstehjelpsskrinet for å skille mellom tanker som kan hjelpe deg, og gjøre deg trygg og glad (grønne), og tanker som skaper frustrasjon og som gjør at du ikke kommer deg ut av vanskelige situasjoner (røde).

Granly forteller at hjelpehånden i skrinet hjelper deg å skille mellom følelser og tanker og til å hjelpe deg selv med å få det bedre. Barnet øver på å beskrive og forklare frustrasjonen/ sinne/ redselen og hvilke tanker som gjør dette vanskelig.

- Veldig ofte kommer barnet på selv hva som kan endre situasjonen og dette øver vi på masse, forteller Granly.

Tillit

For at barn og ungdom skal tørre å snakke med sine nærmeste om sine egne vansker, trengs tillit. Den tilliten skapes gjennom å gi tid, vise positiv oppmerksomhet og bidra til konstruktive tilbakemeldinger.

Tilbudet

Helsetjenesten har undervisning for 5. og 8. trinn med gruppeoppgave to uker i etterkant av undervisningstimene. Tilbudet om psykologisk førstehjelpsskrin finnes også i de fleste barnehagene i kommunen.

- Å lære sammen med andre barn og unge kan være en fin anledning til å lære om følelseshåndtering på en morsom måte, sier Granly.

Helsetjenesten erfarer at barn og unge ofte er gode til å hjelpe hverandre med å komme med gode innspill til hverandres hjelpehender.