Hvordan finner jeg skolen?

Kart over området

Se kart her

Romplan 2018/2019

Hvem er hvor_romfordeling.pdf

Hva er hvor?

Almen 

Førsteklassebygget i skogkanten

1.etg.    skolekjøkken, klasserom A12, SFO-Løvhaugen 1
2.etg.    klasserom A21-A23, SFO-Løvhaugen 2

Eika

Gamlebygget fra 1921 v/Skiveien

1.etg.    keramikkrom, tresløyd
2.etg.    filmrom, klasserom E21-E23
3.etg.    klasserom E31-E34

Furua

Aulabygget fra 1921 ved parkeringsplassen

1.etg.    klasserom F11-F12, aula m/kjøkken og grupperom

Grana

Administrasjonsbygget m/hovedinngang fra skolegården

1.etg.    skolehelsetjenesten, kurskroken, matte/N&M-rom,
              toaletter, SFO-Barnåla (aktivitetsrom)
2.etg.    administrasjon, kontorer, møterom,personalrom, arbeidsrom, bibliotek
3.etg.    datarom, tekstilrom, klasserom G31-G36

Selja

Modulbygget på ballplassen

1.etg.    klasserom S11-S12, SFO-Kongla 1 
2.etg.    klasserom S21, SFO-Kongla 2

Hvordan finner jeg ut hvor klasserommet er?

Bygninger Eksempel
A = Almen
E = Eika
F = Furua
G = Grana
S = Selja

E32
E = bygning Eika
3 = 3.etg.
2 = rom nr. 2, telt fra administrasjonen