Bilde: Prosjektleder Ingunn Kvernstuen (til venstre) bruker sine arkitektkollegaer i Samfunnsutvikling, Christian Nord og Astrid Humerfelt til faglige diskusjoner om utviklingsplanene for nye Kolbotn.

- Kolbotn har mange kvaliteter, som det er viktig å ta vare på og forsterke, sier prosjektleder Ingunn Kvernstuen. - Beliggenheten ved Kolbotnvannet er unik, og det samme er de grønne kollene. Toget og nærheten til Oslo er en klar styrke, men jernbanen er også en barriere og støykilde.

Arkitektforslag ga ideer

Ingunn Kvernstuen har lang fartstid som arkitekt og planlegger. Hun sier at antall innbyggere i hovedstadsområdet øker, og er opptatt av at Oppegård må møte dette uten å bygge ut verdifulle arealer og skape mer kø og kaos. - Stadig flere ønsker å bo urbant med de kvaliteter og muligheter det gir.

I tette bomiljøer er det imidlertid viktig med grønne områder og gode offentlige rom, sier hun.
– Vi fikk blant annet flere gode ideer fra de tre arkitektforslagene kommunen fikk våren 2015. Forslagene ble presentert i Kolben og var utstilt både der og i rådhuset. 

Her ser du forslagene fra de tre arkitektene.

Tetthet med kvalitet

- Før vi kan bestemme hvor vi skal bygge nytt, må vi legge noen overordnede strukturer, sier Kvernstuen. - Vi må sikre gode byrom og uteområder, både til privat og offentlig bruk. Tilgang til grønne områder og vannet er viktig. Det skal også være enkelt å komme seg til stasjonen. Når disse strukturene er på plass, er vi sikret en grunnleggende kvalitet. De enkelte byggene er ikke like kritiske.

Rekreasjonsområder

- Helt konkret ser vi bl.a. på hvordan Kolbotnvannet kan være ramme for en «bypark» og mulighetene for en turvei videre over Veslebukta, langs tilførselsbekkene og videre til turområder i nærheten, forteller Kvernstuen. - Vi ser også på tiltak for å bedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet og har engasjert en byøkolog i dette arbeidet.  

Trafikkløsning

Kvernstuen er også opptatt av gode trafikkløsninger i sentrum og forteller at kommunen samarbeider med COWI om en trafikkanalyse. Framkommelighet, beredskap og Kolbotn som kollektivknutepunkt er viktig. En rapport fra Cowi anbefaler alternative løsninger til et ekstra løp i Rikeåstunnelen og ny tunnel i Skrenten. Kommunen ser derfor på muligheten for å utvide Skiveien og Kolbotnveien.

Dialog og medvirkning

Kommunen har nå samtaler med aktuelle grunneiere for å se på hvordan de kan utvikle sine eiendommer innenfor de rammene formannskapet har gitt. – Det er jo private aktører som skal stå for utbyggingen, ikke kommunen, sier Kvernstuen og legger til at kommunen er opptatt av dialog og medvirkning.

- Vi har derfor invitert til flere åpne møter. Neste møte blir i kommunestyresalen 13. april, før planforslaget er ferdig. Formannskapet skal behandle forslaget i juni og legger det det da ut på høring så alle kan uttale seg.

Vi planlegger et nytt åpent møte før høringsfristen 15. september. Etter dette skal vi gjennomgå alle høringsuttalelsene og planlegger endelig behandling i november 2016, avslutter Ingunn Kvernstuen.

Tekst: Marit F. Nilsen
Foto: Jan Walbeck