Målet er at du skal ha et aktivt hverdagsliv og god livskvalitet. Vi er et team med ergoterapeut, sykepleier, fysioterapeut og hjemmetrener. Hjemmetreneren hjelper deg med treningen. 

Er du i målgruppen?

Tilbudet passer for deg som bor hjemme, men som ikke lenger har samme funksjon som før. Du strever med å mestre for eksempel personlig stell, matlaging eller andre aktiviteter, i og utenfor hjemmet. Det er avgjørende at du ønsker å klare deg selv.

Har du spørsmål om hverdagsrehabilitering?

Lurer du på om hverdagsrehabilitering er noe for deg? Ta gjerne kontakt med en av oss: 

  • 66 81 55 36 (ergoterapeut)
  • 66 81 55 42 (fysioterapeut)
  • 66 81 55 26 (sykepleier)

Besøksadresse: Bjørkås sykehjem, Bekkeliveien 32 B, 1410 Kolbotn
Postadresse: Oppegård kommune, Helsetjenesten, Hverdagsrehabilitering, postboks 510, 1411 Kolbotn 
E-postHverdagsrehabilitering