Tjeneste Telefon
Adresseendring 800 80 000
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Alternativ Opplæring 915 98 231
Ambulanse 113
Arbeidstilsynet 815 48 222
Avfall Follo Ren 90 80 40 10
Barnehager 66 81 90 90
Barnevern 917 19 615
Barnevernvakt 64 85 16 00
Begravelse kirkekontoret 66 81 90 90
Bestillerkontoret 66 81 90 90
Bibliotek Kolben 66 81 50 50
Bjørkås sykehjem 66 81 55 00
Borgelig vigsel Oppegård kommune 66 81 90 90
Brann 110
Byggesaksbehandling 66 81 90 90
Båthavn, Oppegård båtforening  
Dyrevern Mattilsynet 22 40 00 00
Eldresenter, se Seniorsenter  
Etableringstjenesten Follo 66 81 91 73
Familierådgivning Kirken 64 91 46 60
Feiing Follo brannvesen 64 85 10 00
Flyktninger NAV 55 55 33 33
Folkeregister Skatteetaten 800 80 000
Follo Branvesen IKS 64 85 10 00
Follo Ren 90 80 40 10
Follo Tingrett 64 00 30 00
Forliksrådet Follo politi 64 99 30 00
Formannskapskontor 66 81 89 61/ 62
Fritidssentre Adm 66 81 90 90
Fritidssenter Flame 66 82 37 63/ 452 43 648
Fritidssenter Tårnåsen 66 80 89 88 / 928 10 810
Fritidssenter Vassbonn 66 81 30 40/ 922 91 444
Frivillighetssentralen 66 81 50 90
Funksjonshemmede 66 81 90 90
Fysioterapi 66 81 90 90
Gjenvinningsstasjon 66 99 27 00
Gravstell Kirkekontoret 66 81 50 10
Greverudhallen 66 81 21 50
Greverud sykehjem 66 89 25 00
Helsestasjon for ungdom 66 81 92 66 / 69
Helsetjenesten 66 81 90 90
Hjelpemiddellageret 66 81 89 79
Hjelpeverge Se Verge  
Hjemmehjelp 66 81 55 79/ 911 23 461
Hjemmetjeneste Bjørkås 66 81 55 91/ 951 89 770
Hjemmetjeneste Greverud 66 81 89 39/ 951 89 765
Hjemmetjeneste Høyås 66 81 31 29/ 951 89 771
Høyås bo- og rehabilteringssenter 66 81 98 00
Incestsenter 64 97 23 00
Kemneren i Follo 66 81 90 90
Kino Kolben 66 81 50 00
Kirker Oppegård 66 81 90 90
Kolbotn helsestasjon 66 81 92 66
Kolben kulturhus 66 81 50 00
Konfliktrådet 22 77 74 35
Kontrollutvalget (FIKS) 64 96 20 58/ 64 96 20 59
Krise- og incestsenteret 64 97 23 00
Kulturskolen 66 81 50 30
Landbrukskontoret i Follo 64 96 20 87
Legevakt 116 117
Lensmann - Follo politi 64 99 30 00
Mattilsynet Follo 22 40 00 00
Miljøstasjonen Sofiemyr 66 99 27 00
Namsmannen Follo politi 64 99 30 00
Natteravner Utekontakten 66 81 92 06 / 917 85 772
NAV Oppegård 55 55 33 33
Næringsliv Samfunnsutvikling 66 81 90 90
Oppegård næringsforum 912 44 000
OK-service 66 80 11 31
OMA-butikken 66 89 11 00
Oppegård Røde Kors 400 06 111
Oppmåling 66 81 90 90
Overformynderiet Fylkesmannen 22 00 37 93/ 94
Papirinnsamling Follo Ren 90 80 40 10
Parkering HC 66 81 90 90
Politi Øyeblikkelig hjelp 112
Politi Follo  02800/ 64 99 30 00
Psykisk helsetjeneste 66 81 50 70
Reguleringsaker 66 81 90 90
Roald Amundsen vgs 66 99 69 30
Seniorsenter Kolbotn
66 81 50 41
Seniorsenter Toppenhaug 66 81 06 20
Skatt Øst 800 80 000
Skjenkebevilling 66 81 90 90
Skogbrynet dagsenter 66 89 11 04
Skolefritidsordning 66 81 90 90
Skoleadministrasjon 66 81 90 90
Sofiemyrhallen 66 81 42 90
   
Sosialhjelp NAV 55 55 33 33
Strøm Hafslund 815 30 400
Svømmehall Sofiemyr 66 81 42 90 / 91
Søppeltømming Follo Ren 90 80 40 10
Tannlege Fylkeskommunen 66 81 23 00
Tinglysing Statens kartverk 32 11 88 00
Tolketjeneste Follo 92 04 80 47
Trafikkstasjon Drøbak 815 22 000
Trafikktjenesten  66 81 90 90
Transporttjeneste (TT-kort) 22 05 55 10
Tårnåsen aktivitetssenter 66 89 11 82
Ungdomsboliger, Eiendom 66 81 90 90
Utekontakten 920 95 548
Vaksinasjon Helsetjenesten 66 81 90 90
Vann og avløp - feil 66 81 90 90/ 908 27 310
Vei - feilmelding 66 81 90 90/ 908 27 320
Veilys kommunalt 66 81 90 90
Veilys fylke 175
Verge Fylkesmannen 22 00 37 00

Veterinærvakt

Gleder produksjonsdyr og hest. For smådyr, kjæledyr, selskapsdyr, kontakt døgnåpen smådyrsklinikk.

64 96 20 88
Viltnemnda 02800
Voksenopplæring 66 81 50 80
Østre Greverud idrettshall 66 81 42 90