Bilde: Vinnere av Frivillighetsprisen for 2017 var Stopp støyen, representert med Helge Marstrander og Paal Sjøvall, her sammen med ordfører Thomas Sjøvold.

Vi søker nå etter kandidater til Frivillighetsprisen for 2018. Det frivillige arbeidet må ha betydning for lokalsamfunnet, eller innbyggere i Oppegård. Oppegård kommune deler ut prisen i samarbeid med Oppegård Avis og Østlandets Blad.

Vi ønsker å presentere tre kandidater på Frivillighetens dag 5. desember, derfor er fristen i år 1. november.

Prisen kan gå til

 • En person/personer, institusjon eller organisasjon, som utfører uegennyttig innsats til beste for innbyggerne
 • En person, forening eller gruppe, som har bidratt til bedret trivsel og livskvalitet for andre
 • Prisen skal honorere frivillig arbeid over et lengre tidsrom, eller er av betydelig omfang
 • Det frivillige arbeidet kan være innenfor alle deler av samfunnslivet

Har du forslag?

Send forslag til Oppegård kommune, pb. 510, 1411 Kolbotn, eller på e-post til Formannskapskontoret. Prisen deles ut i januar 2019.

Du kan lese mer om frivillighetsprisen og hvordan du nominerer en kandidat under Frivillighetsprisen.

NB! Frist for å sende forslag er 1. november 2018

Tidligere vinnere

 • 2010: Jon Ulleberg
 • 2011: Harald Lundstedt
 • 2012: Harald Wisløff
 • 2013: Frank Westgaard
 • 2014: Egil Wenger
 • 2015: Stig Vangsnes
 • 2016: Helle Gravli
 • 2017: Stopp Støyen

Egil Wenger.jpg
Egil Wenger fikk prisen i 2014 for en betydelig innsats for kultur- og historieformidling.