Vi søker nå etter kandidater til Frivillighetsprisen for 2016. Det frivillige arbeidet må ha betydning for lokalsamfunnet, eller innbyggere i Oppegård. Oppegård kommune deler ut prisen i samarbeid med Oppegård Avis og Østlandets Blad. 

Prisen kan gå til: 

  • En person/personer, institusjon eller organisasjon, som utfører uegennyttig innsats til beste for innbyggerne 
  • En person, forening eller gruppe, som har bidratt til bedret trivsel og livskvalitet for andre
  • Prisen skal honorere frivillig arbeid over et lengre tidsrom, eller er av betydelig omfang 
  • Det frivillige arbeidet kan være innenfor alle deler av samfunnslivet 

Forslag

Send forslag til Oppegård kommune, pb. 510, 1411 Kolbotn, eller på e-post til Formannskapskontoret. Prisen deles ut i januar 2017.

Du kan lese mer om frivillighetsprisen og hvordan du nominerer en kandidat under Frivillighetsprisen.

Frist for å sende forslag er 4. desember 2016