I Oppegård og Ski er det flere enn 550 veinavn i bruk i dag. Noen av dem finnes i begge kommuner og fra 1.1.2020 må alle veier ha unike navn. Dette er viktig for å unngå misforståelser, spesielt for utrykningskjøretøy.

Nordre Follo kommune ønsker at mange, spesielt beboere, velforeninger og historielag, vil engasjere seg i å finne nye, gode veinavn.

Send inn dine forslag til nye veinavn i Ski kommune

Send inn dine forslag til nye veinavn i Oppegård kommune

Fristen for å sende inn forslag til nye veinavn er 20. januar 2019

Oppegård

Disse veiene får nytt navn: Balders vei, Bjerkeveien, Dalskleiva, Dalsveien, Einerveien, Kirkeveien, Orreveien, Ospelia, Parkveien, Rugdeveien, Skogveien, Tårnveien, Tømmerveien, Åsenveien. 

Disse skal omadresseres: Skolebakken omadresseres til Kolbotn Terrasse. Stasjonsveien omadresseres til Sætreskogveien. 

Ski

Disse veiene får nytt navn: Bakkeveien, Bekkeliveien, Damveien, Elgfaret, Fjellveien, Greverudveien, Hareveien, Holteveien, Jotunveien, Noråsveien, Røsslyngveien, Rådyrveien, Sagveien, Solveien, Sætreveien, Vestliveien. 

Les mer på Nordre Follo kommunes nettside.