Et representativt utvalg av innbyggerne over 16 år har fått anledning til å si hva de mener om kommunesammenslutning, de alternativene som foreligger og hvilke konsekvenser de mener en eventuell kommunesammenslutning har for tjenesteyting, medvirkning, næringsutvikling og økonomi.

Hva mener barn og unge?

På møtet vil ungdomspolitikere presentere resultatene fra en workshop kommunen arrangerte for ca. hundre niendeklassinger i vår. Ungdomsrådet og LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) var aktive bidragsytere, og ungdommene diskuterte temaer som skole, helse, kultur, sport/fritid, transport/nærmiljø og demokrati/medbestemmelse.       

Les mer om kommunereformen