Hvor mye kan du bygge?

Det har blitt lettere å regne ut hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din. Utnyttelsesgraden er 22 % av bebygd areal (BYA). Av utnyttelsesgraden på 22 % må du sette av minst 36 m2 til garasje/parkeringsplass per boenhet. Dette gjelder både enebolig og tomannsbolig.

Minste tomtestørrelse er fortsatt 700 m2 for enebolig og 1000m2 for tomannsboliger.

Eksempel

Hvis du har en tomt på 1000m2, kan du bygge på 22 % av 1000m2 = 220m2. Av de 220m2 må du sette av minst 36 m2 til garasje. Du kan bygge bolig på resten av tomten, det vil si 220-36=184m2.

Høyde

Du kan nå bygge noe høyere enn tidligere for å oppfylle dagens krav til isolasjonstykkelse og energi.

Uteområder

For å bevare kvalitetene i boligområder har den nye planen flere konkrete krav til uteområder og terreng enn tidligere.

Kommunen kan kreve detaljregulering

Kommunen kan kreve detaljregulering hvis eieren ønsker å bygge mer enn tre boenheter, prosjektet har preg av feltutbygging eller byggetiltaket har vesentlige konsekvenser for området rundt.

Fem områder er tatt ut av planen

Områder på Ingieråsen/Vestre Ingieråsen, del av Kantorfeltet og deler av Kapellveien er tatt ut av småhusplanen. Her gjelder ikke småhusplanen lenger, kun opprinnelig reguleringsplan. Det betyr at områdene har noe færre utviklingsmuligheter.

Om småhusplanen

Områderegulering består av juridisk bindende plankart og reguleringsbestemmelser. Den sier også noe om bakgrunnen for bestemmelsene. Sistnevnte er veiledende når kommunen behandler søknader om tiltak.

Mer informasjon

I løpet av september vil vi legge ut en veileder for publikum her på kommunens nettsider.

Se også plandokumentene