Høyest på ønskelisten sto bl.a. gode idretts- og fritidstilbud, kafeer og møteplasser samt tilbud om mer hjelp fra helsesøster og psykolog.

Gruppearbeid

GruppearbeidUnder veiledning fra engasjerte medarbeidere i LNU diskutete ungdommene hva som er en god kommune for dem. Elevene var inndelt i tolv grupper, som alle jobbet med ulike spørsmål knyttet til skole, helse, kultur/idrett/fritid, trafikk/samfersel, demokrati/medvirkning og hvordan det er å være ung i dag. På alle områdene ble ungdommene bedt om å svare på følgende spørsmål: 

1. Hva er bra - hva vil jeg bevare?

2. Hva bør bli bedre? Hva bør endres/utvikles?

3. Bekymringer. Noe du synes er vanskelig?

4. Er det noe som manlger. Noe nytt som bør med?

Mange forslag

Gode forslag til hva som er viktig i kommunen

Og det manglet ikke på innspill i form av fargerike post-it lapper. Ungdommenes synespunkter blir nå systematisert og går videre til politikerne, sammen med resultater fra innbyggerundersøkelsen i april og utredningsarbeid som foregår i administrasjonen.

UngdomspolitikereKommunestyret skal ta endelig stillig hva Oppegård går for i juni - om kommunen fortsetter alene som i dag, eller om vi skal bygge en ny kommune sammen med flere kommuner i Follo.

Stortinget har det siste ordet, men det skjer først våren 2017.