Områdene vil være store i mildt vær, og mindre ved langvarig kulde. Isen vil være utrygg i områdene som er markert med rødt i kartet.

Kommunen jobber med å bedre vannkvaliteten og har montert to bobleanlegg i vannet (område 1 og 2). Anlegget slipper luftbobler, som tar med seg varmt bunnvann og svekker isen.

Område 3 viser utløpet fra Skredderstubekken som er lagt i rør og har utløp i Storebukta ved Skogsland. Her blir det strøm i vannet og derfor dårlig is (nr. 3 på kartet).

All ferdsel på isen skjer på eget ansvar!