Helsetjenesten i Oppegård har nå gjennomført flere runder med vaksinering, én høsten 2016, én vinteren 2017 og høsten 2017. Nå pågår vaksinering som startet med første dose 12. februar 2018 (andre dose settes 12. mars og tredje dose 20. august).

Nå begynner vi å nærme oss slutten på HPV-vaksineringen. Vi skal være ferdig med all vaksinering innen 1. juli 2019.

Neste runde har følgende vaksinedatoer (du må ta alle tre):

  • 20. august 2018
  • 24. september 2018
  • 25. februar 2019

Aller siste runde har følgende datoer:

  • 3. desember 2018
  • 7. januar 2019
  • 17. juni 2019

Har du spørsmål, kontakt Kolbotn helsestasjon, tlf. 66 81 92 66 eller på e-post til: Ungdomshelse.  

Les om vaksinen på Folkehelseinstituttets nettsider.