Hensikten med planen er å få et viktig styringsverktøy for å oppnå de mål og føringer kommunen har bestemt innen trafikksikkerhet, miljø og veistandard.

Utkast til Hovedplan vei 2018-2021

Har du spørsmål?

For spørsmål om Hovedplan vei 2018-2021 kan du ta kontakt med virksomhet UTE på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Virksomhet UTE.

Du kan også kontakte saksbehandler Eirik Kravik Solheim på telefon: 920 11 827 eller e-post: Eirik Kravik Solheim.

Innspill til planen?

Du kan sende innspill til planen via våre nettsider under Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, UTE, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 17/4562.

Frist for å komme med uttalelse er 11. april 2018.