Planen er delt inn i temaene trafikksikkerhet, fremkommelighet, folkehelse og miljø samt ressursbruk og servicenivå.

Her kan du lese om høringen og utkast til plan:

Hovedplan vei 2018-2021 

Har du innspill til planen sender du det til oss innen 11. april 2018.