Vedtatt områderegulering for Kolbotn sentrum

Oppegård kommunestyre vedtok i møte 27. mars 2017 områderegulering for Kolbotn sentrum.

Formålet med reguleringen er å utvikle Kolbotn til et bymessig sentrum med gode bomiljøer, handel, service og en tilgjengelig stasjon. Utvikling av Kolbotn skal bidra til miljøvennlige løsninger og klimanøytralitet. Planen skal legge til rette for at det blir enkelt å gå, sykle og bruke kollektivtransport.

Dokumenter i saken

Planbeskrivelse  
Plankart 
Reguleringsbestemmelser  
Vedtak   

Du har rett til å klage

Hvis du ønsker å klage på vedtaket, merk klagen med saksnummer 15/313. Send klagen til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, Postboks 510, 1411 Kolbotn eller via:

Selvbetjening > Klage   

Alle parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller på e-post til: samfunnsutvikling@oppegard.kommune.no.

Fristen for å klage er 25. mai 2017