Høringer

Høring betyr at Oppegård kommune ønsker å samle inn uttalelser, kommentarer og råd til en sak, før den skal ferdigstilles. De som blir berørte av saken har rett til å uttale seg, og dette kan være offentlige myndigheter, lag og foreninger, og privatpersoner. Informasjon om hvordan du sender inn en merknad, får du ved å trykke på sakene under.