Sammensetning og antall barn kan variere fra år til år, avhengig av etterspørsel. I Holberg barnehage er det godt å være for små og store. Vi som jobber her er opptatt av hvordan vi er som voksne, hva vi sier og hvordan vi oppfører oss. Vi er modeller for barna, og bevisst på vår væremåte i samspill med dem og voksne.

Satsingsområder i 2019

  1. Folkehelse, miljø og samfunn. Målet er: Barna har erfaringer med bruk av kroppen og utvikler gode kostvaner.
  2. Kropp, bevegelse mat og helse. Målet er: Barna får kunnskap om psykisk helse og egen kropp gjennom samtaler, bevegelse, kosthold og hygiene.
  3. Etikk, religion og filosofi. Målet er: Barnehagen bidrar til at barna får en forståelse for at det finnes mange måter og forstå ting på, og leve sammen på.

Holberg barnehage ser på seg selv som en ekte solsikkebarnehage. Gjennom hele året preges hverdagen av å utvikle barnas sosiale kompetanse. Noen utvalgte uker fokuserer vi ekstra på å utvikle solidariske holdninger, omsorg og nestekjærlighet overfor andre barn – barn vi ikke kjenner. Vi har solsikkefest i mai. Da inviterer vi familie og samler inn penger til SOS barnebyer. Barnehagen er sertifisert til Grønt Flagg. Miljø er et tema vi fortsetter å ha fokus på fremover. Årets tema er: Kropp, bevegelse og helse.

Grupper på tvers

Vi har lekegrupper på tvers av avdelingene en gang i uken. Da møtes alle jevnaldrende barn i egne grupper og blir kjent på andre avdelinger og deres lekemiljø. I vår barnhage har vi gode tradisjoner for de barna som går siste året før skolestart, De kalles Ulver og har et eget opplegg en gang i uken. I samarbeid med andre barnehager har vi felles treff for at barna skal bli kjent med andre barn de skal begynne på skolen sammen med.

Besøk oss gjerne

Vår hverdag er preget av glede, humor og trivsel for små og store! Er du nysgjerrig på barnehagen vår, er du hjertelig velkommen på besøk.