Store løv- og furutrær skal få stå. Verneverdige naturtyper og kulturminner innenfor området vil ikke bli berørt av hogsten. Vi vil ikke kjøre i stier, men stiene må krysses noen steder.

Kvisten vil bli liggende delvis i hauger rundt i hogstområdet, og noe vil bli brukt som underlag for maskiner for å skåne skogbunnen. Når hogsten er ferdig vil vi vurdere behovet for rydding.

Hogsten vil etter planen vare frem til påske.

Har du spørsmål om arbeidet, kontakt virksomhet UTE på tlf. 66 81 90 90 eller på e-post til UTE.