Vi vet at når et familiemedlem rammes av en demenssykdom, får det konsekvenser for de pårørende i stor grad. Erfaring har vist at en av de tingene pårørende etterspør mest, er kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.

Målsetting

 • å gi pårørende til mennesker med demens økt kunnskap om demenssykdommene
 • å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner
 • å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og derved bedre kvaliteten på samværet med personene med demens både i hjemmesituasjonen og på institusjon
 • at pårørende blir i stand til å stille krav på en profesjonell måte i forhold til behandlingsapparatet, politikere osv.
 • bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser

Innhold

 • sykdomslære
 • kommunikasjon
 • praktiske tips i hverdagen
 • pårørendes reaksjoner
 • velferdsteknologi
 • møte med hjelpeapparatet
 • andre nyttige tiltak

Hvem kan delta?

Pårørende som bor eller har sin med demenssykdom, i en av Follokommunene.

Arbeidsform

De enkelte møtene legges opp med innledende undervisning og påfølgende samtalegruppe. Hver samtalegruppe har veileder med fagkompetanse.

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Praktisk informasjon

Opplegget går over fire onsdager én gang i uken kl. 18.00 - 21.00. Onsdag 20. og 27. september, samt 11. og 18. oktober (ikke i høstferien uke 40).

Pris kr 300,- pr. deltager for hele kurset, enkel servering. Kurset holdes på Solborg bo- og aktivitetssenter, Eikjolveien 1, 1400 Ski.

Mer informasjon og påmelding

Heidi B. Larsen, Bjørkås sykehjem, Postboks 510, 1411 Kolbotn, mobil 922 79 792 eller på e-post til: Heidi Borgen Larsen

Påmeldingsfrist: 1.september 2017

Pårørendeskolen brosjyre med påmeldingsslipp