Forslag til endringer i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Oppegård kommune ble behandlet av Formannskapet 19. desember 2018. Forslaget sendes med dette ut på høring, med 6 ukers høringsfrist.

Samlet saksfremstilling  
Forskrift med endringsforslag    

Høringsuttalelse kan sendes til Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til Oppegård kommune, merket sak 15/2103.

Høringsfrist: 21. februar 2019