Hjerterehabiliteringen passer for deg som har:

  • hatt hjerteinfarkt
  • vært til utblokking (PCI)
  • gjennomgått bypass- og/eller klaffeoperasjon (tidligst etter 8 uker)
  • vært til annen hjerterelatert behandling

Trening og Hjerteskole

Før oppstart får du en grundig samtale og testes av fysioterapeut. Vi går gjennom sykehistorie, medisinering samt kartlegging av livsstil. Vi trener intervalltrening i gruppe, basert på den etablerte og forskningsbaserte Ullevålsmodellen. Hensikten med treningen er å opprettholde eller øke funksjonsevnen og forhindre forverring av sykdom. Det er vitenskapelig dokumentert at trening kan redusere utviklingen av flere risikofaktorer for hjerte- og karsyke.

Du får tilbud om trening i 12 uker, med to gruppetreninger per uke.

Hjerteskole er gruppebasert undervisning i treningslære, sykdomslære, kosthold og livsstil. Hjerteskolen tilbys fire ganger årlig, én dag i uken over seks uker. Undervisningen vil være direkte før eller etter treningen på mandager, avhengig av hvilken treningsgruppe du er i.

Etter endt rehabilitering retestes du og du får hjelp og veiledning til å etablere et langsiktig treningsopplegg.

Ta med drikkeflaske, treningsklær og gode sko. Det er garderobe med dusj på aktivitetssenteret.

Treningstider

Gruppe 1:

  • Mandag kl. 12.20–13.20 på Tårnåsen aktivitetssenter
  • Onsdag kl. 11.00–12.00 på Tårnåsen aktivitetssenter

Gruppe 2:

  • Mandag kl. 09.00–10.00 på Tårnåsen aktivitetssenter
  • Torsdag kl. 08.30–09.30 på Tårnåsen aktivitetssenter/ utetrening

Hjerteskole mandag kl. 10.30–12.00.

Vi har fortløpende oppstart.

Betaling

Egenbetaling for fysioterapi i gruppe følger gjeldende takster til du har nådd egenandelsgrensen for frikort 2. Se på www.helfo.no. Vi sender faktura i etterkant.

For spørsmål og påmelding:

Tlf.: 412 67 054

E-post: fysio@oppegard.kommune.no (merk med Hjerterehabilitering)

Henvisning

Fra 1. januar 2018 får du trygderefusjon ved fysioterapibehandling også uten å ha henvisning når du går til en fysioterapeut med kommunal avtale. Du betaler da bare en offentlig fastsatt egenandel. Alle deltagere må ha avklart deltagelse på Hjerterehabilitering med sin fastlege.

Nyttige nettsider

www.lhl.no/ressurssenter-for-hjerterehabilitering/pasientinfo