Hjemmetjenesten har sammen med brannvesenet hatt en viktig rolle i det brannforebyggende arbeidet hos hjemmeboende eldre med nedsatt funksjon.

Ordfører Thomas Sjøvold forteller at kommunen har kjøpt inn blant annet branntepper og små slukkesprayer til brukere som har behov for og kan bruke utstyret.

Brannvesenet deler dette ut under hjemmebesøk.

- Vi hjelper også til med å bytte batterier i røykvarslerne når bruker ikke har andre til å hjelpe til, forteller avdelingsleder i Hjemmetjenesten, Stine Janitz.

Brannvern – en del av rutinen

Janitz forteller videre når hjemmetjenesten er rundt hos brukere er en del av rutinen å sjekke brannvern. Hjemmetjenesten observerer ved hvert besøk om det er mistenkelig lukt, brente ledninger, kaffetrakter med mer. For eksempel kan vi anbefale å montere komfyrvakt, som ikke er et krav på eksisterende kjøkken, men anbefales til alle.

- Vi registrer også at bruker er mer bevisst på hva som er brannfarlig, forteller brannvernkontakt Anne Iversen i Hjemmetjenesten. Det er gledelig, og et eksempel er at de ofte bruker batterilys i stedet for vanlige stearinlys.

Iversen forteller at det å ha en brannvernkontakt i Follo brannvesen er gull verdt. De stiller opp når vi har behov og besøker brukere hjemme og gir informasjon om brannsikkerhet, og mulige hjelpemidler som finnes på markedet.

Samarbeidspartner

Brannvesenet har et godt samarbeide med Bestillerkontoret, folkehelse og friskliv, byggesak, eiendomsavdelingen, og fastleger med hensyn til brannsikkerheten for innbyggerne. Dette gjelder også ved bekymringsmeldinger og dersom enkelte av hjemmebesøkene fører til behov for, eller ønske om ekstra oppfølging.

- Alle vi har besøkt har fått generell informasjon om brannsikkerhet i hjemmet, forteller branninspektør Rune Eikaas fra Follo Brannvesen. Vi har videre tilpasset vårt besøk til brukernes behov og har også montert røykvarsler ved behov. I tillegg har vi holdt undervisning for hjemmetjenesten på Høyås og Greverud, sier Eikaas.

Tips!

  • Røkvarsler (batteribyttedagen er 1. desember)
  • Slukkespray og brannteppe lett tilgjengelig (i tillegg til lovpålagt slokkemiddel)
  • Godkjent slokkeutstyr. (Pulver/skumapparat eller husbrannslange)
  • Anbefaler komfyrvakt
  • Mange eldre opplever nedsatt hørsel. Det kan påvirke om man hører lydsignalet fra røykvarsel. Det finnes løsninger på dette, ta kontakt med Hjemmetjenesten.