Hvem kan få hjelp fra hjemmetjenesten?

Kommunen tildeler tjenester etter vurdering og behov til de som bor i kommunen, eller midlertidig oppholder seg her. Ansatte kommer hjem til den enkelte og blir enige med vedkommende om tjenestens innhold. Dette etterfølges av et skriftlig administrativt vedtak. Vi vurderer tjenestetilbudet fortløpende.

Hva kan du få hjelp til?

Kommunen har vedtatt serviceerklæringer for tilbudet innenfor hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Se nedenfor. Her finner du også priser og søknadsskjema. 

Hjemmehjelp (praktisk bistand)

Du kan selv velge om du vil ha kommunal eller privat hjemmehjelp. Kommunen vil uansett følge opp kvaliteten på tjenesten. Du kan velge mellom disse leverandørene:

Søk om hjemmehjelp

Bestillerkontoret behandler søknaden. Når du har fått vedtak om hjemmehjelp, har du en uke på deg til å bestemme hvilken leverandør du ønsker. Alle som får innvilget hjemmehjelp må ta et aktivt valg om hvilken leverandør de ønsker. Når du har bestemt deg, kontakter du Bestillerkontoret. Du betaler en egenandel basert på husstandens siste tilgjengelige likning, uansett om du har hjemmehjelp fra kommunen eller et privat firma.

Send søknad til Oppegård kommune, pb. 510, 1411 Kolbotn. Her er søknadsskjema.

Ønsker du å bytte leverandør?

Hvis du ønsker å bytte leverandør av hjemmehjelp må du kontakte Bestillerkontoret. Det tar inntil en måned før du får ny leverandør. I mellomtiden beholder du den hjemmehjelperen du har.

Her kan du lese mer om tjenesten 

Mer informasjon

Kontakt Bestillerkontoret, tlf. 66 81 90 90
Kontortid er mandag – fredag, kl. 08.00 – 15.30
Besøksadresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30

Postadresse: Pb. 510, 1411 Kolbotn

Hjemmesykepleie

Tildeling og omfang av hjemmesykepleie foretas etter en individuell vurdering, der det tas hensyn til brukerens fysiske, psykiske og sosiale behov. Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom, redusert funksjonsnivå og/eller funksjonshemming, som medfører behov for sykepleie i eget hjem.

Hvordan søke hjemmesykepleie?

Her kan du lese mer om tjenesten 

Send inn søknad til Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn. Her er søknadsskjema.

Mer informasjon

Kontakt Bestillerkontoret, tlf. 66 81 90 90
Kontortid er mandag – fredag, kl. 08.00 – 15.30
Besøksadresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30

Postadresse: Pb. 510, 1411 Kolbotn

Hjemmetjenesten - kontaktpersoner

Hjemmetjenesten er inndelt i tre geografiske soner. Her kan du se hvilken sone en adresse tilhører:

Soneoversikt 

Hjemmetjenesten Høyås

Tlf. 66 81 31 29/ 951 89 771
Avdelingsleder Benedicte K. Melnæs, tlf. 66 81 31 28/ 465 08 568 

Hjemmetjenesten Bjørkås

Tlf. 66 81 55 91/ 951 89 770
Avdelingsleder Britt Birkelund, tlf. 66 81 55 78/ 458 68 840

Hjemmetjensten Greverud

Harriet Backers vei 32
Tlf. 66 81 89 39/ 951 89 765
Avdelingsleder Stine H. Janitz, tlf. 66 81 89 35/ 465 06 270

Hjemmehjelp/praktisk bistand

Avdelingsleder Anne Iversen, tlf. 66 81 55 79/ 911 23 461

Hjemmetjenesten

Virksomhetslder: Nina Furebotn, tlf. 66 81 55 75 / 95 18 97 66
Adresse: Bekkeliveien 32, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Hjemmetjenesten

Lover og retningslinjer

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven