Du kan lese mer om vergemål på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 

Vergemål

Her kan du lese mer om ordningen med verge:

Verge for en nærstående
Verge for enslige mindreårige asylsøkere     

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Telefon: 22 00 37 93/94 (sentralbord: 22 00 35 00)
E-post: Fylkesmannen 

Aktuell informasjon

Vergemålsportalen