Adresse og telefon

Adresse: Harriet Backers vei 30 (inngang på baksiden av Greverud sykehjem)
Postadresse: Pb. 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 89 79
Telefontid: mandag - fredag kl. 12.00 - 14.00 
E-post: Hjelpemiddellageret  

Besøkstid

Mandag - fredag, kl. 08.15 - 10.00

Du kan ved behov gjøre avtale utenom åpningstiden.

Salg, leie og utlån

På hjelpemiddellageret kan du kjøpe og leie enkle hjelpemidler. Her hjelper de deg med henvisning til ergoterapeut, så dere sammen kan vurdere behov og finne egnede tiltak. Søknad om hjelpemidler blir sendt til Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus. Du kan også kjøpe krykker i resepsjonen på rådhuset.

Leietid

Du kan leie hjelpemidler fra Lokalt hjelpemiddellager i tre måneder. Har du behov for å leie lenger enn tre måneder, må du kontakte Lokalt hjelpemiddellager for utvidet avtale, eller søke om varig utlån fra Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus.

Priser for leie av hjelpemidler

Se prisliste

Gratis utlån

  • Barn under 18 år
  • Brukere som låner hjelpemiddel lokalt, mens de venter på hjelpemiddel som det er søkt om fra Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus

Varig utlån

Personer som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av sykdom eller skade, kan få støtte til hjelpemidler fra folketrygden. Hjelpemidlene lånes da ut fra Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akerhus. Helsepersonell må vanligvis dokumentere behovet for hjelpemidler. I de fleste tilfeller er det ergoterapeut, fysioterapeut, hjemmetjeneste eller annet helsepersonell som vurderer type hjelpemiddel og søker om dette.

Hvis brukeren har en omfattende funksjonshemming, kan det være behov for flere hjelpemidler og ombygging av boligen. Kontakt oss på e-post: Ergoterapitjenesten.

Utkjøring

Lokalt hjelpemiddellager kan hjelpe til med levering og retur av hjelpemidler. Gratis utkjøring / retur til:

  • Barn under 18 år
  • Brukere som er innskrevet i hjemmetjenesten
  • Brukere som låner hjelpemiddel lokalt, mens de venter på hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus
  • Hjelpemiddel levert fra Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus

Reparasjon av hjelpemidler

Har du hjelpemidler som trenger reparasjon, kan du kontakte Lokalt hjelpemiddellager, tlf. 66 81 89 79.

Er det akutt og du trenger reparasjon utenom åpningstid (gjelder hjelpemidler lånt ut av NAV som kan sette deg i en nødsituasjon hvis hjelpemiddelet ikke virker), ta kontakt på tlf. 452 16 220. Les mer på NAVs nettsider.

Aktuell informasjon

Hjelpemiddeldatabasen  
Hjelpemidler syn og hørsel  
NAV hjelpemiddelsentral